Vi utfører alt
innen asfaltering!

Vi asfalterer alt fra veier og innkjørsler, til parkeringsplasser og industriområder. Enten du trenger hjelp til en liten innkjørsel eller en ekstra biloppstillingsplass, eller et større og omfattende asfalterings prosjekt er våre medarbeidere rustet til å ta på seg oppdraget.

Har du et asfalteringsprosjekt?

Fresing

Har du et asfalterings
prosjekt?

Vi asfalterer alt fra veier og innkjørsler, til parkeringsplasser og industriområder. Enten du trenger hjelp til en liten innkjørsel eller en ekstra biloppstillingsplass, eller et større og omfattende asfalterings prosjekt er våre medarbeidere rustet til å ta på seg oppdraget.

Hva er fresing?

Fresing brukes for å fjerne dårlig eller uønsket asfaltlag, før et nytt lag med asfalt legges.


Fjerning av skadet asfalt: Hvis den eksisterende asfalten er skadet, sprukket eller forvitret, kan fresing fjerne det ødelagte laget for å forberede før påføring av ny asfalt.

Justering av høydenivå: Fresing kan brukes for å justere høydenivåer og skape en jevn overflate før ny asfalt påføres. For å unngå å måtte heve f.eks. kantstein og kummer kan man frese bort en del av gammel asfalt slik at den nye asfaltflaten kommer i samme høyde som før.

Forbedring av drenering: Fresing kan bidra til å forbedre drenering ved å endre overflatens konturer og skape bedre vannavrenning.

Fjerning gammel veimarkering.

Fresing resulterer i en grovere overflate enn ny asfalt, men etterfølges av asfaltering for å gi en ny, jevn og holdbar overflate.

Image